1276 Meter hoch

Łomża Jasne 4/5 (1)

Lomza Wyborowe 0/5 (1)